Architektura

Identifikujeme Vaše problémy a najdeme optimální model řešení s odpovídajícím poměrem cena/výkon. Pracujeme s koncepcí v rovině technické, výtvarné, funkční i provozní. Opíráme se o zkušenosti a multidisciplinární tým.

Co pro Vás uděláme

Pomůžeme Vám s formulací zadání, analyzujeme potřeby, najdeme jasné cíle stavby a cesty k jejich naplnění. Výsledkem naší práce je komplexní návrh a zadání pro navazující fáze projektu. Zpracujeme Vám také vizualizace či animace pro snadnou komunikaci záměru. Umíme zajistit i veškerou navazující projektovou dokumentaci, kterou budete k realizaci potřebovat.

Jak pracujeme

Komunikujeme osobně a držíme se v reálných mezích. Využíváme informační modelování budov (BIM). Umíme parametrizovat objekty a aplikovat pokročilé algoritmy. Dokážeme tak analyzovat a zpracovat i komplexní a obsáhlé úkoly. Věnujeme se i energetice a provozním nákladům. Vizualizace a animace si vytváříme sami a děláme je vždy, kdy je to třeba.

Reference