Ateliér Velehradský, s. r. o. | Libušino údolí 76, 623 00 Brno, CZE | +420 547 221 936 | atelier@velehradsky.cz | Jak se k nám dostanete? | www.atelier-velehradsky.cz | IČ: 292 63 140 | DIČ: CZ 292 63 140 | společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69046 | Korespondenční adresa: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00, Brno | Datová schránka: sicxhuh

Ing. arch. Tomáš Velehradský Hlavní architekt / Jednatel AV, DIGI, SAGE +420 602 850 461 tomas@velehradsky.cz
Ing. Hana Staňková, MBA Finanční ředitelka AV, DIGI +420 601 565 482 stankova@velehradsky.cz
Ing. arch. František Türk Architekt AV +420 720 993 712 turk@velehradsky.cz
Ing. Karel Cihlář Stavební inženýr AV +420 725 595 758 cihlar@velehradsky.cz
Ing. arch. Jakub Merta Architekt AV +420 720 993 721 merta@velehradsky.cz
Ing. arch. Tereza Velehradská Architektka AV +420 724 285 510 tereza@velehradsky.cz
MgA. Filip Velehradský Design, vizualizace AV +420 606 836 820 filip@velehradsky.cz
Alena Susková Inženýrská činnost AV +420 722 901 905 suskova@velehradsky.cz
Ing. arch. Radek Hlaváček Architekt, BIM manažer AV, SAGE +420 722 939 343 hlavacek@velehradsky.cz
Ing. Jan Kubík Stavební inženýr AV +420 725 524 316 kubik@velehradsky.cz
Ing. Jan Michal Stavební inženýr AV +420 725 979 673 michal@velehradsky.cz
Ing. Jan Dolejš Stavební inženýr AV +420 725 964 789 dolejs@velehradsky.cz
Bc. Jan Macků Konstruktér nábytku AV +420 547 221 936 macku@velehradsky.cz
Ing. arch. Simona Scholzová Architektka AV +420 547 221 936 scholzova@velehradsky.cz
Ing. Božena Rybníčková Stavební inženýrka AV +420 725 978 654 rybnickova@velehradsky.cz
Ing. Kamil Matýsek Stavební inženýr AV +420 606 733 550 matysek@velehradsky.cz
Jakub Němeček Stavební konstruktér AV, DIGI +420 547 221 936 nemecek@velehradsky.cz
Ing. arch. Pavla Hornická Vedoucí týmu DIGI AV, DIGI +420 722 333 403 hornicka@velehradsky.cz
Ing. Vojtěch Chudíček Kontrola kvality AV +420 725 728 479 chudicek@velehradsky.cz
Ing. Lukáš Konečný Vedení účetnictví AV +420 547 221 936 konecny@velehradsky.cz
Mgr. Eva Šupová Trávníková Právník AV +420 722 899 882 supova@velehradsky.cz
Ing. Juraj Gunár Stavební inženýr AV, DIGI +420 547 221 936 gunar@velehradsky.cz
Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D. Stavební ekonom AV +420 547 221 936 biolek@velehradsky.cz
Ing. Jan Brožek Stavební inženýr AV, DIGI +420 547 221 936 brozek@velehradsky.cz
Ing. Tomáš Kopecký Stavební inženýr AV +420 547 221 936 kopecky@velehradsky.cz
Bc. Ondřej Běhůnek Junior architekt AV +420 547 221 936 behunek@velehradsky.cz
Ing. Miloš Bureš Stavební inženýr AV +420 547 221 936 bures@velehradsky.cz
Ing. arch. Dana Berousková DiS. Architektka AV +420 724 000 813 berouskova@velehradsky.cz
Ing. arch. Jaroslav Drbal Architekt AV +420 547 221 936 drbal@velehradsky.cz
Karel Lorenc Manažer prodeje DIGI AV, DIGI +420 724 000 869 lorenc@velehradsky.cz
Ing. Karel Černý Stavební inženýr AV +420 724 000 829 cerny@velehradsky.cz
Mgr. Hana Lazecká Personalistka AV +420 722 938 066 lazecka@velehradsky.cz
Ing. Jan Krupička Statik AV +420 602 582 129 krupicka@velehradsky.cz
Ing. Jakub Niedoba Statik AV +420 547 221 936 niedoba@velehradsky.cz
Ing. Martin Škoda Statik AV +420 547 221 936 skoda@velehradsky.cz
Ing. Jaroslav Růžička BIM manažer AV +420 725 350 783 ruzicka.j@velehradsky.cz
Ing. Martin Veselý, MSc., MBA Elektro inženýr AV +420 547 221 936 vesely@velehradsky.cz