Urbanismus

Urbanismus pro nás znamená vyvážené, funkční a trvale udržitelné řešení území. Profesionální přístup k urbanismu je srozumitelný a umožňuje předvídat a plánovat rozvoj dané lokality. Naši práci stavíme na dialogu se zadavatelem, vždy společně definujeme cíle a pojmenujeme hodnoty, problémy a potřeby území. Dokážeme tak vytvořit koncept, který umožní bezkolizní rozvoj lokality a vznik kvalitního a funkčního prostředí. Pomůžeme i s veřejným projednáním, případně s marketingovou komunikací záměru. Výsledkem naší práce je koncepce předcházející řadě problémů.

Co pro Vás uděláme

V našem ateliéru se věnujeme tzv. malému urbanismu, zaměřujeme se na projekty s uchopitelným měřítkem, městská jádra, ulice, zastavovací studie, generely rozvoje apod. Řešíme funkční a prostorové uspořádání území, vzájemné vazby a omezení a celou řadu dalších faktorů. Pracujeme jak s dopravní a technickou infrastrukturou, tak s důrazem na udržitelnost rozvoje území. Výsledkem je dokument, který slouží jako praktický nástroj pro realizaci změn v území. Nástroj směřující k realizaci koncepčních a funkčních struktur.

Jak pracujeme

Dokážeme pracovat s měřítkem budovy i s měřítkem většího území. Používáme pokročilou technologii BIM, takže řešíme zároveň bilanční i prostorové parametry projektu a reagujeme pružně na případné změny. Dáváme tak zákazníkovi okamžitě k dispozici aktuální kapacitní údaje i představu o prostorovém uspořádání. Věnujeme se také energetice a efektivnímu nakládání s energií i na úrovni územního celku. Zvládnutí parametrizace objektů a aplikování pokročilých algoritmů nám umožňuje důkladně analyzovat a zpracovat i komplexní úkoly.

Reference