Obrázky Mapa Vše

2023

Rekonstrukce a přístavba budovy anatomie Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Ostrava

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce a přístavba budovy anatomie Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Rok realizace: 2023
Lokalita: Ostrava
Investor: Ostravská univerzita
Rozsah plnění: STS

Architektonická studie řešící potřebné navýšení kapacit pro praktickou a teoretickou výuku Lékařské fakulty, zahrnující rozšíření pitevního bloku a navýšení kapacit laboratoří, učeben a prostoru pro přípravu a uchování těl.

Areál Lékařské fakulty OU, 'LERCO'

Ostrava, Sylabova

Více Zavřít

Název akce: Areál Lékařské fakulty OU, 'LERCO'
Rok realizace: 2023
Lokalita: Ostrava, Sylabova
Investor: Ostravská univerzita
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, IČ, DPS a PDI

Novostavba v areálu Lékařské fakulty OU se zázemím pro nové vědecko-výzkumné centrum zahrnující biomedicínský výzkum, centrum neurověd, centrum anatomie a patologie.

Víceúčelový sportovní areál UKB

Brno - Bohunice, Netroufalky

Více Zavřít

Název akce: Víceúčelový sportovní areál UKB
Rok realizace: 2023
Lokalita: Brno - Bohunice, Netroufalky
Investor: Masarykova univerzita
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP

Vybudování víceúčelového sportovní komplexu - venkovní sportoviště a multifunkční hala pro výuku studentů Masarykovy univerzity. Multifunkční hala je dvoupodlažní objekt častečné ponořený do svahu. V přízemí se nachází zázemí pro sportovce, tělocvičny, recepce a vstup pro diváky na ochoz haly. V podzemním patře se nachází tělocvičny, technické zázemí a přístup do haly pro sportovce.

Přírodovědecká fakulta OU

Ostrava

Více Zavřít

Název akce: Přírodovědecká fakulta OU
Rok realizace: 2023
Lokalita: Ostrava
Investor: Ostravská univerzita
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, PDI, AD

Předmětem dokumentace je rekonstrukce objektu A přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, včetně nadstavby vnitřního křídla s propojovacími krčky v úrovni 4.NP. 

Aula Jihočeské univerzity

České Budějovice

Více Zavřít

Název akce: Aula Jihočeské univerzity
Rok realizace: 2023
Lokalita: České Budějovice
Investor: Jihočeská univerzita
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, IČ, DPS, PDI a AD

Řešení komplexní obnovy budovy auly JU. Záměrem bylo zachovat v objektu funkci auly, ústředního univerzitního přednáškového, konferenčního a ceremoniálního prostoru a doplnit ji o další funkce (např. Multimediální centrum, Rádio K2, Co-working, Centrum popularizace, zasedací místnosti, Smart učebny atd.). Stavbu tvoří stávající úpravy objektu auly a nezbytné související úpravy v blízkém okolí.

Dostavba kampusu LF UP v Olomouci

Olomouc

Více Zavřít

Název akce: Dostavba kampusu LF UP v Olomouci
Rok realizace: 2023
Lokalita: Olomouc
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, IČ, PDI, zadávací řízení na stavební práce

Předmětem dokumentace je revitalizace části bývalého vojenského areálu a umístění nových objektů pro účely univerzity Palackého. Dominantním objektem je novostavba pro výuku a stravování.

Revitalizace areálu Kutná Hora

Kutná Hora, Kouřimská

Více Zavřít

Název akce: Revitalizace areálu Kutná Hora
Rok realizace: 2023
Lokalita: Kutná Hora, Kouřimská
Investor: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rozsah plnění: STS, DSP, IČ, DPS, PDI, AD

Předmětem záměru je revitalizace části areálu bývalých vojenských kasáren v Kutné Hoře - stavební úpravy pro potřeby PP ČR, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy (ÚPVSP). Záměrem je provést rekonstrukci - stavební úpravy stávajících objektů pro nové funkční využití školícího zařízení, ve kterém budou celoročně zajišťovány vzdělávací aktivity a služební výcvik frekventantů nástupních kurzů a pokračovací kurzy příslušníků PČR s vlastní ubytovací kapacitou včetně úpravy okolí objektů uvnitř areálu.

Rekonstrukce učebního bloku Hranice

Hranice, Hranická

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce učebního bloku Hranice
Rok realizace: 2023
Lokalita: Hranice, Hranická
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DSP, IČ, DPS, AD

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího objektu. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s nevyužívanou půdou, na který navazují další objekty. Objekt slouží ke služební přípravě vojáků AČR a dále se zde nachází administrativní zázemí, učebny a sociální zařízení.

Park techniky, garáží a dílen

Tábor

Více Zavřít

Název akce: Park techniky, garáží a dílen
Rok realizace: 2023
Lokalita: Tábor
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, IČ, DPS, zadávací řízení na stavební práce

Předmětem dokumentace je výstavba parku techniky v rámci vojenského areálu Tábor. Park techniky se skládá z rekonstrukce neveřejné přístupové komunikace kolem areálu, vnějšího oplocení oddělujícího neveřejnou část od areálu, výstavby objektů dílny, garáží a přístřešku.

Rekonstrukce administrativní budovy

Tábor

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce administrativní budovy
Rok realizace: 2023
Lokalita: Tábor
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, AD

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy administrativní budovy v areálu kasáren Tábor. Záměrem je obnova nebo výměna konstrukcí, které jsou na konci své životnosti včetně výměny veškerých technických instalací. Dále budou provedeny dispoziční úpravy, sanace trhlin obvodového pláště a zateplení objektu.

Rekonstrukce VUT

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce VUT
Rok realizace: 2023
Lokalita: Brno
Investor: Vysoké učení technické v Brně
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD

Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT - Sekce 1 (budovy A3, KH3, B2 a A4).

2022

Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách

Čelákovice - Sedlčánky, Mírové náměstí 45

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách
Rok realizace: 2022
Lokalita: Čelákovice - Sedlčánky, Mírové náměstí 45
Investor: Město Čelákovice
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, IČ, DPS a PDI

Rekonstrukce památkově chráněného objektu bývalé školy v Sedlčánkách, (kulturní památka rejst. č. ÚSKP 104289 - škola). Cílem je vložení nových funkcí do objektu, který již neslouží svému původnímu účelu a adaptovat objekt na komunitní dům zahrnující pobočku knihovny.

Sportovně technologický objekt

Opava, Jaselská kasárna

Více Zavřít

Název akce: Sportovně technologický objekt
Rok realizace: 2022
Lokalita: Opava, Jaselská kasárna
Investor: Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, IČ

Novostavba pro potřeby zvýšení kapacit administrativního provozu vojenského areálu Jaselských kasáren a vytvoření chybějícího sportoviště odpovídajícího budoucím kapacitám areálu. Objekt je rozdělen na dva samostatné celky – pracovně-pobytovou část a část se sportovní halou. Tyto dvě části jsou propojeny technologickým zázemím a sklady.

Rekonstrukce Divadla Bolka Polívky

Brno - střed

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce Divadla Bolka Polívky
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno - střed
Investor: Statutární město Brno
Rozsah plnění: STS

Rekonstrukce prostor části objektu č.p. 127 v městské části Brno-střed, kterou má v současné době v nájmu Divadlo Bolka Polívky. Rekonstrukce má za cíl uvedení objektu do souladu s požadavky současných požárních předpisů, statických norem a akustických a technických standardů pro provoz divadla.
Sekundárním cílem je zvýšení komfortu uživatelů a návštěvníků divadelních prostor úpravou elevace hlediště a modernizací interiéru.

Objekt Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

Brno-Medlánky

Více Zavřít

Název akce: Objekt Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno-Medlánky
Investor: Vysoké učení technické v Brně
Rozsah plnění: STS

Studie návrhu stavby v rámci dostavby objektu G Fakulty chemické vč. koncepce areálových inženýrských sítí a výrazu řešeného prostoru kolem objektu. Ve studii jsou navrženy koncepce vnitřního prostředí vč. požárního řešení a energetické koncepce objektu.

Rekonstrukce a přístavba Lázeňského domu Albatros

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce a přístavba Lázeňského domu Albatros
Rok realizace: 2022
Lokalita: Jeseník
Investor: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
Rozsah plnění: STS, JSD, IČ, PDI

Rekonstrukce a přístavba Lázeňského domu Albatros v Jeseníku. Jedná se o dominantní součást a hlavní budovu areálu Vojenské lázeňské léčebny Jeseník nacházející se ve výšce 580 m n.m., o celkové rozloze cca 25 000 m2. Léčebný dům je šestipodlažní podsklepenou budovou pocházející z přelomu 19. a 20. století. V původním stavu poskytovala 88 lůžek.
Cílem rekonstrukce je užívání budovy jako zdravotnického zařízení s ambulantní péčí s rehabilitačním provozem, ubytováním a stravováním. Zahrnuty jsou ordinace lékařů, prostory s přístroji pro fyzioterapii, rehabilitační bazén atd.

Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Karviná

Více Zavřít

Název akce: Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
Rok realizace: 2022
Lokalita: Karviná
Investor: Slezská univerzita v Opavě
Rozsah plnění: STS, kniha standardů

Architektonická studie obsahující návrh objektu Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií s důrazem na inovace (neboli CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies) a jeho umístění z hlediska urbanistických návazností.
V rámci zadání pro zhotovitele stavby je celý projekt metodou Design&Build nastaven parametricky s okrajovými podmínkami, na jejichž základě budou navrženy konkrétní výrobky, materiály apod., které je nutné v dalších fázích projektu dodržet. V rámci studie a knihy standardů jsou popsány všechny systémy, výrobky, architektonický výraz a jejich standardy.

Revitalizace interiérů sídla společnosti

Brno, Řečkovice

Více Zavřít

Název akce: Revitalizace interiérů sídla společnosti
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno, Řečkovice
Investor: Wolf Česká republika s.r.o.
Rozsah plnění: STS interiérů

Studie optimálního dispozičního řešení sídla společnosti s ohledem na provozní funkčnost, kapacity provozů a reprezentaci společnosti. Součástí jsou výukové a reprezentační prostory vč. zázemí a interních prostor společnosti.

Kynologické centrum Dobrotice

Brno, Zábrdovice

Více Zavřít

Název akce: Kynologické centrum Dobrotice
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno, Zábrdovice
Investor: Ministerstvo vnitra
Rozsah plnění: STS

Návrh reorganizace areálu výcvikového kynologického centra Policie České republiky a zároveň návrh nových objektů určených pro ubytování, teoretickou výuku a výcvik frekventantů a instruktorů.

IC Teplice nad Bečvou

Hranice, U Teplic 552

Více Zavřít

Název akce: IC Teplice nad Bečvou
Rok realizace: 2022
Lokalita: Hranice, U Teplic 552
Investor: Město Hranice
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP

Rekonstrukce památkově chráněného objektu nádraží v Teplicích nad Bečvou a návrh informačního centra s celoročním provozem, zázemím pro návštěvníky včetně hygienického zázemí a expozice prezentující přírodní a kulturní hodnoty v území. Projekt zahrnuje vizi návaznosti informačního centra objektu na okolí včetně řešení parkoviště a jeho napojení na přilehlou silnici.

Pavilon magnetické rezonance II

Hodonín, Purkyňova 11

Více Zavřít

Název akce: Pavilon magnetické rezonance II
Rok realizace: 2022
Lokalita: Hodonín, Purkyňova 11
Investiční náklady: 175 mil. Kč bez DPH
Investor: Nemocnice TGM Hodonín
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS

Nová přístavba ke stávajícímu objektu nemocnice, skládající se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního patra, ve které bude primárně umístěn provoz pro zobrazovací metody - Magnetickou rezonanci, CT, RTG a ultrazvuky. Dále se v objektu nachází inspekční pokoje, spisovna a přidružené prostory.

Rekonstrukce náměstí ve Veselí nad Moravou, etapa III.

Veselí nad Moravou

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce náměstí ve Veselí nad Moravou, etapa III.
Rok realizace: 2022
Lokalita: Veselí nad Moravou
Investor: Město Veselí nad Moravou
Rozsah plnění: STS,DUR

Jedná se o dovršení rekonstrukce centra náměstí Míru ve Veselí nad Moravou. Záměrem bylo vytvořit jasně definovaný otevřený a dostatečně rozsáhlý prostor náměstí, který umožní pořádání kulturních akcí od vánočních trhů po koncerty. Místo pro tyto aktivity bylo vybráno před kulturním domem, kinem a finančním úřadem, pro které zároveň slouží jako rozptylová plocha. Před kulturním domem v ose náměstí je navrženo kryté jeviště s pódiem pro konání koncertů. Na odvrácené straně náměstí u finančního úřadu bylo terénní modelací vytvořená rovná plocha pro umístění kluziště či volejbalových kurtů. V prostoru náměstí budou vytvořeny zemní kotvící body pro možné ukotvení systému plachtového zastřešení plochy pro cca 100 osob.

Přáslavice - výstavba - centrálního skladu - PD

Přáslavice

Více Zavřít

Název akce: Přáslavice - výstavba - centrálního skladu - PD
Rok realizace: 2022
Lokalita: Přáslavice
Investiční náklady: 80 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD

Novostavba multifunkčního skladu, který je doplněn o další doplňkové funkce. Jsou zde kanceláře, dílny a sklady náhradních dílů. Další funkcí navazující na sklady jsou výukové učebny. Projekt zahrnuje rekonstrukce komunikace, sadové úpravy, rekonstrukci serverovny a rozvodny NN, trafostanice.

Administrativní budova ČD a.s.

Brno, Trnitá

Více Zavřít

Název akce: Administrativní budova ČD a.s.
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno, Trnitá
Investor: České dráhy, a.s.
Rozsah plnění: STS, DUR + DSP, DPS, IČ

Jedná se o administrativní budovu pro České dráhy, ve kterém budou umístěny provozní jednotky ČD.

Nové kulturní centrum města Frýdek-Místek

Frýdek-Místek, Palackého 134, 133

Více Zavřít

Název akce: Nové kulturní centrum města Frýdek-Místek
Rok realizace: 2022
Lokalita: Frýdek-Místek, Palackého 134, 133
Investor: Statutární město Frýdek-Místek
Rozsah plnění: STS

Předmětem studie využitelnosti je rekonstrukce nevyužívaného objektu MOBA (Moravia banka) a rekonstrukce kulturní památky ND (Národní dům) na úroveň současných stavebně technických a uživatelských standardů. Do návrhu je také integrována studie přístavby multifunkčního sálu od projekčního ateliéru AI DESIGN. Dopravní studie si klade za cíl nalezení řešení pro dopravní napojení a zásobování výše zmíněných objektů včetně potřebného parkování.

Nová stanice HZS a výjezdové stanoviště ZZS

Prostějov, Brněnská

Více Zavřít

Název akce: Nová stanice HZS a výjezdové stanoviště ZZS
Rok realizace: 2022
Lokalita: Prostějov, Brněnská
Investor: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Rozsah plnění: STS

Návrh novostavby stanice HZS, který bude společně s objektem Zdravotnické záchranné služby tvořit jeden areál. Součástí areálu bude i výcviková plocha pro HZS a volná plocha pro budoucí výstavbu interaktivního centra vzdělávání - Centrum bezpečí (CB).

2021

Urgentní příjem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Brno, Staré Brno

Více Zavřít

Název akce: Urgentní příjem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Rok realizace: 2021
Lokalita: Brno, Staré Brno
Investor: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Rozsah plnění: STS

Architektonicko-dispoziční studie řešení centrálního urgentního příjmu I. typu, navrženého v přízemí stávajících objektů O1 a B1 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Studie prověřuje dispoziční a provozní návaznost na bezprostředně blízká pracoviště - angiologické pracoviště pro interní a neurologické akutní stavy, koronární JIP, neurologickou JIP a pracoviště zobrazovacích metod.

Modernizace tiskového sálu (atrium)

Praha 1, nábř. E. Beneše 128/4

Více Zavřít

Název akce: Modernizace tiskového sálu (atrium)
Rok realizace: 2021
Lokalita: Praha 1, nábř. E. Beneše 128/4
Investor: Česká republika - Úřad vlády ČR
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS

Modernizace tiskového sálu (atrium) vlády, zejména nového konferenčního vybavení, návrhu řešení rozšíření stávajících slaboproudých tras z režie pro řečnické pulty, vestavby nové zobrazovací jednotky LED monitoru vč. nové krycí konstrukce, nové náhledové monitory pro řečníky, nový vícekamerový videokonferenční systém s ovládáním z režie, propojený na ozvučení v sále a na zobrazovací a náhledové monitory a s tím související úpravy silno- a slaboproudých rozvodů, rozšíření přípojných slaboproudých a silnoproudých bodů. Součástí je i zlepšení akustických vlastností sálu, výměna podlahové krytiny, úprava barevného řešení interiéru ve vazbě na nový vizuál ústředních orgánů státní správy. Jedná se o prostory, kde je požadován vysoký estetický a funkční standard.

Objekty záchranné a požární techniky

Čáslav

Více Zavřít

Název akce: Objekty záchranné a požární techniky
Rok realizace: 2021
Lokalita: Čáslav
Investiční náklady: 256 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD, DSPS

Novostavba objektu požární stanice typu C pro zásah v areálu základny taktického letectva armády ČR. Součástí projektové dokumentace jsou i navazující zpevněné plochy, hřiště a komunikace, sadové úpravy, oplocení, inženýrské sítě a výcvikové objekty.

Modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí

Praha 1, nábř. E. Beneše 128/4

Více Zavřít

Název akce: Modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí
Rok realizace: 2021
Lokalita: Praha 1, nábř. E. Beneše 128/4
Investor: Česká republika - Úřad vlády ČR
Rozsah plnění: STS, PDI, JSD

Návrh dispozičních a interiérových úprav zasedacího sálu vlády a předsálí v 2. NP hlavní budovy Strakovy akademie. Důraz je kladen na zachování historických hodnot stávající architektury a nastavení vysokého estetického a funkčního standardu prostor, řeší se především návrh nového vybavení a nové či upravované rozvody, audiovizuální techniky, úpravy osvětlení a akustiky.

Provozně-dispoziční studie Fakulty umění OU

Ostrava, Podlahova 3, Mariánské Hory

Více Zavřít

Název akce: Provozně-dispoziční studie Fakulty umění OU
Rok realizace: 2021
Lokalita: Ostrava, Podlahova 3, Mariánské Hory
Investor: Ostravská univerzita
Rozsah plnění: STS

Studie úprav stávajícího objektu fakulty z důvodu nevyhovujícího stavu suterénu, nedostatečné skladové kapacity a studijní plochy, absence sdílených ateliérů, kancelářských a komunitních prostor. Zaroveň také vytvořením ploch, které nabídnou možnost využití vzdělávací infrastruktury k rozvoji podnikání studentů a absolventů v podobě start-upů a kreativních inkubátorů. Studie byla vytvořena ve formě investičního záměru, rozpadnuta do jednotlivých bloků/ modulů tak, aby jejich realizovatelnost byla vzájemně nezávislá, rekonstrukci lze tedy realizovat po etapách podle vybraných částí, nebo lze moduly skládat do libovolných variant.

Městské bydlení Polička

Polička, A. Lidmilové

Více Zavřít

Název akce: Městské bydlení Polička
Rok realizace: 2021
Lokalita: Polička, A. Lidmilové
Investor: Město Polička
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu.

Areál Přírodovědecké fakulty OU, 'LERCO II'

Ostrava, Bazaly

Více Zavřít

Název akce: Areál Přírodovědecké fakulty OU, 'LERCO II'
Rok realizace: 2021
Lokalita: Ostrava, Bazaly
Investor: Ostravská univerzita
Rozsah plnění: STS

Dostavba bloku stávajícího areálu PřF OU, Chittussiho č.1077, Slezská Ostrava , s cílem vytvoření výzkumného centra pro katedry přírodovědecké fakulty a tím doplnit chybějící výzkumné zázemí odpovídající současným standardům univerzitního výzkumu.

2020

Centrální požární stanice Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

Více Zavřít

Název akce: Centrální požární stanice Havlíčkův Brod
Rok realizace: 2020
Lokalita: Havlíčkův Brod
Investiční náklady: 235,7 mil. Kč bez DPH
Investor: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS , AD

Novostavba objektu požární stanice typu C1 s přidruženou halou pro fyzickou přípravu. Součástí projektové dokumentace jsou i navazující zpevněné plochy a komunikace, sadové úpravy, oplocení, čerpací místo PHM, přístřešek a inženýrské sítě.

Přístavba k objektu zásahové jednotky

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přístavba k objektu zásahové jednotky
Rok realizace: 2020
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 33 mil. Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DUR, DSP, DPS, AD

Přístavba ke stávajícímu objektu zásahové jednotky v Brně, včetně venkovních úprav areálu s vytvořením nových parkovacích ploch.

Transplantační centrum

Kluž - Napoca, RO

Více Zavřít

Název akce: Transplantační centrum
Rok realizace: 2020
Lokalita: Kluž - Napoca, RO
Investor: Město Kluž, Rumunsko
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Komplexní transplantační centrum v Kluži, Rumunsko.

Požární stanice Přerov

Přerov

Více Zavřít

Název akce: Požární stanice Přerov
Rok realizace: 2020
Lokalita: Přerov
Investiční náklady: 238 mil. Kč bez DPH
Investor: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD

Novostavba objektu centrální požární stanice typu C2 se souvisejícími pracovišti pro činnost HZS. Součástí projektové dokumentace jsou i navazující zpevněné plochy, hřiště a komunikace, sadové úpravy, oplocení, čerpací místo PHM a inženýrské sítě.

Sklad zbraní Vyškov

Vyškov

Více Zavřít

Název akce: Sklad zbraní Vyškov
Rok realizace: 2020
Lokalita: Vyškov
Investiční náklady: 75,6 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, DSPS, AD

Novostavba skladu a skladiště zbraní ve vojenském areálu s přidruženým zázemím a administrativními prostory. Včetně rekonstrukce komunikace před novým objektem, vytvoření serverovny, úpravy rozvodny NN a výstavby cvičiště pro přípravu stráží.

Trenažérová hala Vyškov

Vyškov

Více Zavřít

Název akce: Trenažérová hala Vyškov
Rok realizace: 2020
Lokalita: Vyškov
Investiční náklady: 91,3 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS

Budova slouží pro armádu ČR, kde probíhá výcvik na simulátorech a výuka.

2019

Budova finanční správy v Brně

Brno

Více Zavřít

Název akce: Budova finanční správy v Brně
Rok realizace: 2019
Lokalita: Brno
Investor: Generální finanční ředitelství
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Soutěžní návrh - přístavba a nástavba budovy na adrese Příkop č. p. 25 v Brně pro potřeby Finanční správy České republiky.

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Pardubice

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
Rok realizace: 2019
Lokalita: Pardubice
Investiční náklady: 101,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Univerzita Pardubice
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, PDI, AD

Stavební úpravy objektu rektorátu o podlažní ploše 4.250 m² s kancelářemi, zasedacími a společenskými prostory, centrálním archivem a dalšími servisními prostory. Kompletní obnova vnitřních stavebních a profesních částí objektu.

Parkovací dům v Ostravě

Ostrava

Více Zavřít

Název akce: Parkovací dům v Ostravě
Rok realizace: 2019
Lokalita: Ostrava
Investor: Město Ostrava
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Soutěžní návrh na parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě

Služební vstup BVV

Brno

Více Zavřít

Název akce: Služební vstup BVV
Rok realizace: 2019
Lokalita: Brno
Investor: Veletrhy Brno
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS

Přestavba současně nevyužívaných prostor na nový služební vstup areálu.

Radnice Brno-Jundrov

Brno Jundrov

Více Zavřít

Název akce: Radnice Brno-Jundrov
Rok realizace: 2019
Lokalita: Brno Jundrov
Investor: Městská část Brno - Jundrov
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Soutěžní návrh na obnovu budovy radnice městské části Brno-Jundrov.

Západní vstup BVV

Brno

Více Zavřít

Název akce: Západní vstup BVV
Rok realizace: 2019
Lokalita: Brno
Investor: Veletrhy Brno
Rozsah plnění: Koncept

Koncept řešení západních bran do areálu BVV při oddělení části pro sportovní halu.

Rekonstrukce náměstí ve Veselí nad Moravou včetně bytového a polyfunkčního domu

Veselí nad Moravou

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce náměstí ve Veselí nad Moravou včetně bytového a polyfunkčního domu
Rok realizace: 2019
Lokalita: Veselí nad Moravou
Investiční náklady: 456 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Veselí nad Moravou
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP

Jedná se o dovršení rekonstrukce centra náměstí Míru ve Veselí nad Moravou a příléhajícího vnitrobloku. Součástí projektu je i novostavba bytového a polyfunkčního domu, které vymezují a uzavírají prostor rekonstruovaného náměstí

Novostavba obchodního centra firmy Ptáček Hodonín

Hodonín

Více Zavřít

Název akce: Novostavba obchodního centra firmy Ptáček Hodonín
Rok realizace: 2019
Lokalita: Hodonín
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DVZ a PDI

Novostavba koupelnového studie, instalatérského centra a skladové haly firmy Ptáček

Koncepce rozvoje části obce Adamov

Adamov

Více Zavřít

Název akce: Koncepce rozvoje části obce Adamov
Rok realizace: 2019
Lokalita: Adamov
Investiční náklady: 300 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Adamov
Rozsah plnění: STS

Studie se zabývá komplexní urbanistickým přeřešením prostoru před základní školou, mezi bytovými domy při ulici Ronovská a Neumannova a u venkovního hřiště s vymezením nových parkovacích ploch. Cílem studie je vytvořit atraktivní prostor s dostatečnou kapacitou pro parkovací místa, integrovaných do nově upravených částí, které by vnesli do území potřebný prvek pro jeho oživení. Studie území slouží jako podklad k určení dalšího rozvoje této části obce.

Objekt kontrolní prohlídky na pražském hradě včetně rekonstrukce Domu zahradníka

Praha

Více Zavřít

Název akce: Objekt kontrolní prohlídky na pražském hradě včetně rekonstrukce Domu zahradníka
Rok realizace: 2019
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 56 mil. Kč bez DPH
Investor: Správa Pražského hradu
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS

Rekonstrukce objektu čp. 50 - Dům zahradníka s přístavbou objektu pro provádění kontroly návštěvníků Pražského hradu.

Domov pro seniory Bučovice

Bučovice

Více Zavřít

Název akce: Domov pro seniory Bučovice
Rok realizace: 2019
Lokalita: Bučovice
Investiční náklady: 98,6 mil. Kč bez DPH
Investor: Jihomoravský kraj
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS

Novostavba domova poskytujícího pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem s kapacitou 50 uživatelů a předpokládaným počtem 42 zaměstnanců.

Sklad zbraní a munice Bučovice

Bučovice

Více Zavřít

Název akce: Sklad zbraní a munice Bučovice
Rok realizace: 2019
Lokalita: Bučovice
Investiční náklady: 50 mil. Kč bez DPH
Investor: Armáda České Republiky
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, AD

Novostavba skladu ve vojenském areálu s přidruženým zázemím, s prostory dozorčího autoparku, školícími a administrativními prostory.

Rekonstrukce jídelny v kasárnách Šumavská

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce jídelny v kasárnách Šumavská
Rok realizace: 2019
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 14,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, AD

Realizace rekonstrukce stávající budovy č. 7 a její celkové využití pro potřebu studentů a zaměstnanců Univerzity obrany. Rekonstrukce zahrnuje - přípravy, výdeje a konzumaci stravy.

Interiéry objektu Česká 11

Brno

Více Zavřít

Název akce: Interiéry objektu Česká 11
Rok realizace: 2019
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 10 mil. Kč bez DPH
Investor: Středisko služeb školám
Rozsah plnění: STI, PDI, AD

Kompletní vybavení historického objektu. Vstupní část, infocentrum, kavárna, klubové prostory, kancelářské prostory, ubytování.

Brno - kas. J. Babáka - aula a inženýrské sítě - výstavba- PD

Brno

Více Zavřít

Název akce: Brno - kas. J. Babáka - aula a inženýrské sítě - výstavba- PD
Rok realizace: 2019
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 500 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS

Novostavba objektu auly s knihovnou pro účely Univerzity obrany v Brně

Úpravy a rozšíření areálu administrativně logistického centra Žilina

Žilina

Více Zavřít

Název akce: Úpravy a rozšíření areálu administrativně logistického centra Žilina
Rok realizace: 2019
Lokalita: Žilina
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DVZ

Národní situační centrum ochrany hranic

Praha

Více Zavřít

Název akce: Národní situační centrum ochrany hranic
Rok realizace: 2019
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 25 mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo vnitra ČR
Rozsah plnění: STS, DSP, PDI, DPS, AD

Stavební úpravy stávajícího objektu třetího nadzemního podlaží objektu NSCOH na ulici Olšanská v Praze. Dispoziční řešení zahrnuje operační sál, kanceláře, jednací místnost a zázemí pro pracovníky. Součástí projektu bylo řešení interiérů nově navržených prostorů

2018

Rekonverze areálu bývalých kasáren - Žižkova - Dvořákova v Českých Budějovicích

České Budějovice

Více Zavřít

Název akce: Rekonverze areálu bývalých kasáren - Žižkova - Dvořákova v Českých Budějovicích
Rok realizace: 2018
Lokalita: České Budějovice
Investiční náklady: 1,08 mld. Kč bez DPH
Investor: Statutární město České Budějovice
Rozsah plnění: STS, DUR

Rekonverze areálu bývalých kasáren - Žižkova - Dvořákova” v Českých Budějovicích

Obnova podhledů na chodbách rektorátu Univerzity obrany

Brno

Více Zavřít

Název akce: Obnova podhledů na chodbách rektorátu Univerzity obrany
Rok realizace: 2018
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 28 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, AD

Nová úprava vnitřních prostorů páteřních komunikačních chodeb integrující prvky technické infrastruktury budovy, které byly v průběhu času do prostoru postupně přidávány.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - realizace úspor energie

Brno

Více Zavřít

Název akce: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - realizace úspor energie
Rok realizace: 2018
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 55 mil. Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DSP, DPS, AD

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Brno

Více Zavřít

Název akce: Sociálně zdravotní komplex Červený kopec
Rok realizace: 2018
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 377 mil. Kč bez DPH
Investor: Statutární město Brno
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Park, jako atraktor místa, který vnese do prostředí kvalitu lákající k jeho navštívení - vzniká prostor pro sociální interakci klientů. Budova jako solitér v parku nabízí rovnocenné kvalitní výhledy. Stavba má přehlednou komunikační kostru, snadno dostupné služby koncentrované v přízemí. Podloží využíváme jako tepelný zásobník, redukujeme náklady inteligentním řízením a alternativními zdroji. Spojitý ochoz vytváří prostor pro setkání klientů, plášť vytváří svoji reflexí přechod hmoty do zeleně.

Náměstí Míru, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Více Zavřít

Název akce: Náměstí Míru, Veselí nad Moravou
Rok realizace: 2018
Lokalita: Veselí nad Moravou
Investiční náklady: 121 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Veselí nad Moravou
Rozsah plnění: Územní studie, STS, DUR, DSP, IČ, DPS, AD

Interiér koupelnového studia

Brno

Více Zavřít

Název akce: Interiér koupelnového studia
Rok realizace: 2018
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI

Projekt interiéru koupelnového studia

Škola Smíchov

Praha

Více Zavřít

Název akce: Škola Smíchov
Rok realizace: 2018
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 250 mil. Kč bez DPH
Investor: Praha 5
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Soutěžní návrh na novostavbu základní školy v rozvojové oblasti Nový Smíchov. Škola s celkem 18 kmenovými třídami, kompletním zázemím a přiléhajícím areálem.

2017

Stavební obnova objektu Česká 11

Brno

Více Zavřít

Název akce: Stavební obnova objektu Česká 11
Rok realizace: 2017
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 50 mil. Kč bez DPH
Investor: Jihomoravský kraj
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, AD

Studie využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště

Více Zavřít

Název akce: Studie využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti
Rok realizace: 2017
Lokalita: Uherské Hradiště
Investiční náklady: 425,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozsah plnění: STS

Studie využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti řešila variantní řešení využití areálu státními institucemi (jednotlivě i v kombinacích) dislokovanými v Uherském Hradišti vždy v kombinaci s umístěním Muzea totality v historicky nejhodnotnějších prostorech areálu.

Bytové domy ve Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Více Zavřít

Název akce: Bytové domy ve Veselí nad Moravou
Rok realizace: 2017
Lokalita: Veselí nad Moravou
Investiční náklady: 203 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Veselí nad Moravou
Rozsah plnění: STS, DUR

Návrh bytových domů, které uzavírají II. etapu rekonstrukce a dostavby Náměstí Míru ve Veselí nad Moravou.

Rekreační areál

Ostrožská Nová Ves, Chylice

Více Zavřít

Název akce: Rekreační areál
Rok realizace: 2017
Lokalita: Ostrožská Nová Ves, Chylice
Investor: soukromá osoba
Rozsah plnění: architektonická studie

Architektonická, funkční a provozní studie areálu kolem rybníku pro sportovní rybolov.

Stavební úpravy rodinného domu v Olomouci

Olomouc

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy rodinného domu v Olomouci
Rok realizace: 2017
Lokalita: Olomouc
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS

Rekonstrukce stávající 4 patrové budovy (1.pp, 2.np, podkroví) se zateplením, včetně přilehlého okolí (garáž, parkovací stání, sadové úpravy).

Výstavba rodinných domů krytých zeminou

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Výstavba rodinných domů krytých zeminou
Rok realizace: 2017
Lokalita: Jeseník
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS

Výstavba skupiny rodinných domů krytých zeminou ve svažitém terénu Jeseníků.

Parkovací dům na Dědině

Praha

Více Zavřít

Název akce: Parkovací dům na Dědině
Rok realizace: 2017
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 155 mil. Kč bez DPH
Investor: Praha 6
Rozsah plnění: Soutěžní návrh

Soutěžní návrh na novostavbu parkovacího domu s částí s komerčními prostory. Objekt výrazně horizontální, zpevňující nároží obytného bloku. V důsledku polohy mimo pěší trasy v území jsou komerční prostory otočeny do obytné zeleně mezi objekty. Budova rozdělena na spodní parkovací část a horní obytnou terasu s komerčními prostory. Stavba hmotově navazuje na přiléhající zemní val a od bytových domů působí jako přízemní.

Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR - středisko Brno - PD

Brno - Líšeň

Více Zavřít

Název akce: Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR - středisko Brno - PD
Rok realizace: 2017
Lokalita: Brno - Líšeň
Investiční náklady: 186 mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP

Vybudování trenažérů pro výcvikové středisko HZS v areálu Zetor a v areálu Trnkova, Brno. V areálu Zetor vytvářejí trenažéry zástavbu, která měla co nejvíce simulovat městské prostředí.

Oprava fasády gymnázia Jarošova

Brno

Více Zavřít

Název akce: Oprava fasády gymnázia Jarošova
Rok realizace: 2017
Lokalita: Brno
Investor: Gymnázium Jarošova
Rozsah plnění: DPS, AD

Oprava fasády gymnázia Jarošova

Mateřská škola Vokovice

Praha

Více Zavřít

Název akce: Mateřská škola Vokovice
Rok realizace: 2017
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 80 mil. Kč bez DPH
Investor: Praha 6
Rozsah plnění: Soutěžní návrh

V návrhu prezentujeme školku jako lehký otevřený pavilon v zahradě, postavený na jednoduché pravidelné radiální osnově. Budova je nízká vsazená do zeleně bloku. Území je dopravně obslouženo pouze po obvodu, vnitřní část je parkově upravena jako veřejný obytný prostor.

Generel rozvoje areálu pro Ministerstvo vnitra

Praha

Více Zavřít

Název akce: Generel rozvoje areálu pro Ministerstvo vnitra
Rok realizace: 2017
Lokalita: Praha
Investor: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Rozsah plnění: Generel

Generel rozvoje areálu, návrh optimalizace využití ploch, nové funkční uspořádání a pojmenování resortních rozvojových rezerv.

2016

Projekt interiérového vybavení části budovy č. 2

Brno

Více Zavřít

Název akce: Projekt interiérového vybavení části budovy č. 2
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 1,1 mil. Kč bez DPH
Investor: Masarykova Univerzita
Rozsah plnění: STI, PDI, AD

Předmětem projektu je řešení nového interiérového vybavení vybraných místností děkanátu v areálu MU na ulici Kotlářská v Brně.

Scénický prostor v parku

Albrechtice

Více Zavřít

Název akce: Scénický prostor v parku
Rok realizace: 2016
Lokalita: Albrechtice
Investiční náklady: 9 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Albrechtice
Rozsah plnění: STS

Veřejný scénický prostor organického tvaru umístěný ve svažitém terénu parku s pódiem, zázemím a veřejným hygienickým zařízením.

Sklad sádrokartonu a lešení

Mutěnice

Více Zavřít

Název akce: Sklad sádrokartonu a lešení
Rok realizace: 2016
Lokalita: Mutěnice
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Dodatečné povolení skladového zázemí stavební firmy.

Sběrný dvůr

Kobylnice u Brna

Více Zavřít

Název akce: Sběrný dvůr
Rok realizace: 2016
Lokalita: Kobylnice u Brna
Investiční náklady: 18 mil. Kč bez DPH
Investor: Obec Kobylnice
Rozsah plnění: STS

Návrh areálu sběrného dvora a zázemí technických služeb města.

Úpravy a rozšíření areálu administrativně logistického centra Kroměříž

Kroměříž

Více Zavřít

Název akce: Úpravy a rozšíření areálu administrativně logistického centra Kroměříž
Rok realizace: 2016
Lokalita: Kroměříž
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP

Novostavba rodinného domu

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Novostavba rodinného domu
Rok realizace: 2016
Lokalita: Jeseník
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS

Požární stanice Žamberk

Žamberk

Více Zavřít

Název akce: Požární stanice Žamberk
Rok realizace: 2016
Lokalita: Žamberk
Investiční náklady: 50 mil. Kč bez DPH
Investor: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP

Projekt pro výstavbu nové požární stanice typu P1, objektu určeného pro nepřetržitý výkon služby hasičů zařazených v jednotce hasičského záchranného sboru kraje.

Rekonstrukce kuchyně AČR

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce kuchyně AČR
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 14,4 mil Kč bez DPH
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Rozsah plnění: DSP, DPS, ATD

Sportovní hala Žabeň

Žabeň

Více Zavřít

Název akce: Sportovní hala Žabeň
Rok realizace: 2016
Lokalita: Žabeň
Investiční náklady: 55 mil. Kč bez DPH
Investor: Obec Žabeň
Rozsah plnění: Architektonická studie

Návrh sportovní haly a areálu s venkovními hřišti. Měkká organická stavba doplňující funkce stávajícího území.

Stavební úpravy polyfunkčního domu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy polyfunkčního domu
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Drobné stavební úpravy se změnou účelu užívání nebytového prostoru.

Novostavba bytového domu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Novostavba bytového domu
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Odstranění původních dožilých RD, návrh novostavby bytového domu ve vzniklé proluce.

Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum

Čestlice

Více Zavřít

Název akce: Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum
Rok realizace: 2016
Lokalita: Čestlice
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DUR,DSP,DVZ, AD
Přestavba objektu velkoskladu kancelářských potřeb na koupelnové, instalatérské centrum a sklady.

Úprava výukových prostor Masarykovy univerzity

Brno

Více Zavřít

Název akce: Úprava výukových prostor Masarykovy univerzity
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Masarykova univerzita
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS

Novostavba centrální požární stanice

Znojmo

Více Zavřít

Název akce: Novostavba centrální požární stanice
Rok realizace: 2016
Lokalita: Znojmo
Investiční náklady: 108 mil Kč bez DPH
Investor: HZS Jihomoravského Kraje
Rozsah plnění: DUR, DSP, DPS, AD

Novostavba požární stanice P1

Přelouč

Více Zavřít

Název akce: Novostavba požární stanice P1
Rok realizace: 2016
Lokalita: Přelouč
Investiční náklady: 35,0 mil Kč bez DPH
Investor: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD

Rozšíření technologické místnosti

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rozšíření technologické místnosti
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 0,8 mil. Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství policije JmK
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS

Rozšíření technologické místnosti v objektu KŘP Jmk Brno

Nové operační středisko Celní správy

Praha

Více Zavřít

Název akce: Nové operační středisko Celní správy
Rok realizace: 2016
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 33 mil. Kč bez DPH
Investor: Generální ředitelství cel
Rozsah plnění: STS

Rekonstrukce výměníkové stanice tř. Kpt. Jaroše

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice tř. Kpt. Jaroše
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Gymnázium Brno
Rozsah plnění: DSP, DPS

Centrum pro praktickou výuku technologických oborů na JU

České Budějovice

Více Zavřít

Název akce: Centrum pro praktickou výuku technologických oborů na JU
Rok realizace: 2016
Lokalita: České Budějovice
Investiční náklady: 252 mil. Kč bez DPH
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP

Interiéry Ústavního soudu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Interiéry Ústavního soudu
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 20 mil. Kč bez DPH
Investor: Ústavní soud
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Soutěžní návrh na interiérové vybavení budovy Ústavního soudu.

Rekonstrukce výměníkové stanice - tř. Kpt. Jaroše

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice - tř. Kpt. Jaroše
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Gymnázium Brno
Rozsah plnění: DSP, DPS, AD

Kompletní přestavba přestupního terminálu v Třinci

Třinec

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu v Třinci
Rok realizace: 2016
Lokalita: Třinec
Investiční náklady: 106 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Třinec + ČD, a.s.
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD

Kulturně společenské centrum Kohoutovice

Brno

Více Zavřít

Název akce: Kulturně společenské centrum Kohoutovice
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 147 mil. Kč bez DPH
Investor: Městská část Brno-Kohoutovice
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Návrh přístavby objektu PČR

Brno

Více Zavřít

Název akce: Návrh přístavby objektu PČR
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 55 mil. Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: NS
Návrh rozšíření objektu Policie České republiky. Studie s definicí ekomonické a prostorové vhodnosti přístavby ve variantách s vyhodnocením.

Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum

Teplice

Více Zavřít

Název akce: Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum
Rok realizace: 2016
Lokalita: Teplice
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Přestavba objektu prodejny potravin na koupelnové a instalatérské centrum.

Výdejní místo a vzorkovna internetového obchodu s koupelnami

Brno

Více Zavřít

Název akce: Výdejní místo a vzorkovna internetového obchodu s koupelnami
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI

Rodinný dům Říčky

Říčky

Více Zavřít

Název akce: Rodinný dům Říčky
Rok realizace: 2016
Lokalita: Říčky
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS

Návrh solitérního rodinného domu. Stavba úsporná jak investičně, tak provozně.

Interiér bytu v Praze

Praha

Více Zavřít

Název akce: Interiér bytu v Praze
Rok realizace: 2016
Lokalita: Praha
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI

Dokončení stavby domova důchodců

Uhlířské Janovice

Více Zavřít

Název akce: Dokončení stavby domova důchodců
Rok realizace: 2016
Lokalita: Uhlířské Janovice
Investiční náklady: 231,416 mil Kč bez DPH
Investor: Středočeský kraj
Rozsah plnění: DPS, PDI, ZSPD, ATD
Dokončení rozestavěné stavby domova důchodců, úprava kapacit a kompletní záměna technologického řešení.

Vybudování národního situačního centra ochrany hranic

Praha

Více Zavřít

Název akce: Vybudování národního situačního centra ochrany hranic
Rok realizace: 2016
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 35 mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo vnitra
Rozsah plnění: NS
Vybudování nového společného operačního střediska Policie České republiky a Celní správy ve stávajícím objektu.

Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum

Unhošť

Více Zavřít

Název akce: Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum
Rok realizace: 2016
Lokalita: Unhošť
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: EIA,DUR,DSP,DVZ
Přestavba komerčního objektu, s přístavbou skladové haly, na administrativně obchodní centrum.

Rekonstrukce rodinného domu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce rodinného domu
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DSP, PDI, ATD
Návrh a projekt rekonstrukce řadového rodinného domu, včetně části interiéru.

Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumu a inovací

Brno

Více Zavřít

Název akce: Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumu a inovací
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 13 mil. Kč bez DPH
Investor: Masarykova univerzita
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS, IČ

Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum

Kutná Hora

Více Zavřít

Název akce: Přestavba komerčního objektu na administrativně obchodní centrum
Rok realizace: 2016
Lokalita: Kutná Hora
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DUR,DSP,DVZ
Přestavba komerčního objektu, s přístavbou skladové haly, na administrativně obchodní centrum.

Komplexní řešení energetických úspor funkcionalistického objektu původního učiliště

Rousínov

Více Zavřít

Název akce: Komplexní řešení energetických úspor funkcionalistického objektu původního učiliště
Rok realizace: 2016
Lokalita: Rousínov
Investiční náklady: 24 mil Kč bez DPH
Investor: Město Rousínov
Rozsah plnění: DSP,DPS
Kompletní řešení opatření dle požadavků energetického auditu objektu spočívající v zateplení pláště objektu, výměny oken a úprav ÚT. Příprava projektu pro podání na žádost o dotaci.

Obnova Domu kultury

Frenštát pod Radhoštěm

Více Zavřít

Název akce: Obnova Domu kultury
Rok realizace: 2016
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Investiční náklady: 115 + 58,7 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm
Rozsah plnění: IZ, DSP, DPS, PDI, IČ, AD

Novostavba garáží a administrativní budovy

Praha

Více Zavřít

Název akce: Novostavba garáží a administrativní budovy
Rok realizace: 2016
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 197 mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo vnitra
Rozsah plnění: NS, DUR

Projekt interiéru v rodinném domě

Blučina

Více Zavřít

Název akce: Projekt interiéru v rodinném domě
Rok realizace: 2016
Lokalita: Blučina
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI
Kompletní obnova interiérového vybavení ve stávajícím objektu.

Rekonstrukce řadového rodinného domu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce řadového rodinného domu
Rok realizace: 2016
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, IČ, PDI

2015

Přebudování současné hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů

Písečná u Jablunkova

Více Zavřít

Název akce: Přebudování současné hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů
Rok realizace: 2015
Lokalita: Písečná u Jablunkova
Investiční náklady: 9,4 mil Kč bez DPH
Investor: Obec Písečná
Rozsah plnění: STS
Přístavba a stavební úpravy současného objektu SDH dle nových standardů.

Vybudování školicího střediska

Brno

Více Zavřít

Název akce: Vybudování školicího střediska
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Stavební úpravy původních skladových prostor na školicí středisko.

Novostavba rodinného domu

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Novostavba rodinného domu
Rok realizace: 2015
Lokalita: Jeseník
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, IČ, PDI

Interiér rodinného domu

Šlapanice

Více Zavřít

Název akce: Interiér rodinného domu
Rok realizace: 2015
Lokalita: Šlapanice
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: PDI

Návrh a projekt interiéru novostavby rodinného domu.

Sdílené bydlení Zámečnická

Brno

Více Zavřít

Název akce: Sdílené bydlení Zámečnická
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investor: Město Brno
Rozsah plnění: STS, DSP, DPS

Novostavba advokátní kanceláře

Brno

Více Zavřít

Název akce: Novostavba advokátní kanceláře
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP, DPS, IČ, PDI
Novostavba objektu advokátní kanceláře s bytem majitele v klidné městské části Brna.

Novostavba rodinného domu

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Novostavba rodinného domu
Rok realizace: 2015
Lokalita: Jeseník
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS

Rekonstrukce Orlovny

Šlapanice

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce Orlovny
Rok realizace: 2015
Lokalita: Šlapanice
Investor: Orel Jednota Šlapanice
Rozsah plnění: NS, DUR

Přestavba obchodní jednotky

Praha

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2015
Lokalita: Praha
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Přestavba administrativně obchodního centra

Nymburk

Více Zavřít

Název akce: Přestavba administrativně obchodního centra
Rok realizace: 2015
Lokalita: Nymburk
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Komplexní stavební obnova a přístavba administrativně obchodního centra pro nového majitele.

Novostavba víkendového bydlení

Velká Losenice

Více Zavřít

Název akce: Novostavba víkendového bydlení
Rok realizace: 2015
Lokalita: Velká Losenice
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DSP

Novostavba rodinného domu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Novostavba rodinného domu
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS

Novostavba administrativně obchodní centra Bratislava

Bratislava

Více Zavřít

Název akce: Novostavba administrativně obchodní centra Bratislava
Rok realizace: 2015
Lokalita: Bratislava
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DUR

Oprava objektů v areálu konventu Minoritů v Brna

Brno

Více Zavřít

Název akce: Oprava objektů v areálu konventu Minoritů v Brna
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 17,8 mil Kč bez DPH
Investor: Konvent Minoritů
Rozsah plnění: Pasport, DSP, DPS
Zaměření, návrh a projednání obnovy a sanací historických fasád objektu kostela a dalších objektů v areálu Minoritského kláštera v Brně.

Plán rozvoje areálu výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně

Brno

Více Zavřít

Název akce: Plán rozvoje areálu výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 103.9 mil Kč bez DPH
Investor: VUVeL Brno
Rozsah plnění: Objemová studie
Aktualizace vlastního plánu rozvoje areálu dle nových požadavků provozovatele, návrh nové zástavby a funkcí.

Přestavba obchodní jednotky

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Objekt pro zásahovou jednotku

Brno

Více Zavřít

Název akce: Objekt pro zásahovou jednotku
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 50 mil. Kč bez DPH
Investor: Ministerstvo vnitra ČR
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD

Centrum sociálních služeb Jeseník

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Centrum sociálních služeb Jeseník
Rok realizace: 2015
Lokalita: Jeseník
Investiční náklady: 55 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Jeseník
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, IČ, DPS, PDI, AD

Novostavba domova seniorů provozně rozšiřující stávající objekt o nové prostory s novými službami.

Rekonstrukce vstupního prostoru Gymnázia Jeseník

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce vstupního prostoru Gymnázia Jeseník
Rok realizace: 2015
Lokalita: Jeseník
Investiční náklady: 1 mil. Kč bez DPH
Investor: Gymnázium Jeseník
Rozsah plnění: Ideový návrh

Vstupní prostor gymnázia jsme proměnili v nové místo pro studenty. Místo s mnoha funkcemi. Prostor s kantýnou, sezením, divadlem, knihovnou, prostorem pro neformální výuku. S šatnou a prostorem pro dohled. To vše ve stávající vstupní hale na malém prostoru.

Turistické centrum a areál muzea města Mimoň

Mimoň

Více Zavřít

Název akce: Turistické centrum a areál muzea města Mimoň
Rok realizace: 2015
Lokalita: Mimoň
Investiční náklady: 23 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Mimoň
Rozsah plnění: NS
Nový objekt turistického centra se zahradou propojenou s areálem muzea. Řešení širších územních vazeb, provozních vazeb mezi muzeem a novým objektem a návrh nové stavby.

Návrh modernizace školy

Rousínov

Více Zavřít

Název akce: Návrh modernizace školy
Rok realizace: 2015
Lokalita: Rousínov
Investor: Město Rousínov
Rozsah plnění: Objemová studie
Návrh zvýšení kapacity a bezbariérového přístupu školy.

Bytový dům v Brně

Brno

Více Zavřít

Název akce: Bytový dům v Brně
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: Ideový návrh

Interiér bytu

Olomouc

Více Zavřít

Název akce: Interiér bytu
Rok realizace: 2015
Lokalita: Olomouc
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI

Návrh interiéru prostorného bytu. Nové řešení provozních vazeb, úprava dispozice bytu.

Stavební úpravy vyšetřoven pro novou technologii

Brno

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy vyšetřoven pro novou technologii
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investor: FN Brno
Rozsah plnění: DSP, DPS
Kompletní přestavba části objektu za účelem osazení nových technologií gammakamery ve FN Brno.

Obnova objektu jízdárny, hospodářské budovy a dvora státního zámku Opočno

Opočno

Více Zavřít

Název akce: Obnova objektu jízdárny, hospodářské budovy a dvora státního zámku Opočno
Rok realizace: 2015
Lokalita: Opočno
Investiční náklady: 15,0 mil Kč bez DPH
Investor: Národní památkový ústav
Rozsah plnění: DSP, DPS
Kompletní obnova památkově chráněných objektů v prostorách zámku a jejich částečná adaptace pro novou funkci.

Stavební úpravy objektů PČR

Brno

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy objektů PČR
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 1,13 mil Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DSP, DPS
Přístavba a stavební úpravy objektů pro výkon služby PČR.

Plavecký bazén Písek

Písek

Více Zavřít

Název akce: Plavecký bazén Písek
Rok realizace: 2015
Lokalita: Písek
Investiční náklady: 256 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Písek
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Soutěžní návrh na řešení novostavby plaveckého bazénu a širšího okolí. Navrhli jsme solitérní budovu integrovanou do terénu. Provozně úsporné řešení s ambicí stát se oblíbeným místem.

Polyfunkční dům v Brně-Lužánkách

Brno

Více Zavřít

Název akce: Polyfunkční dům v Brně-Lužánkách
Rok realizace: 2015
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 200 mil. Kč bez DPH
Investor: Soukromý
Rozsah plnění: Ideový návrh

2014

Přesun pošty 120 do prostoru objektu SPU 022

Praha

Více Zavřít

Název akce: Přesun pošty 120 do prostoru objektu SPU 022
Rok realizace: 2014
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 265 mil. Kč bez DPH
Investor: Česká pošta
Rozsah plnění: NS
Kompletní rekonstrukce stávajícího objektu za účelem přesunu celní pošty do nových, kapacitně vyhovujících prostor. Zaměření objektu a areálu.

Revitalizace uličního prostoru, ulice Sokolovská

Veselí nad Moravou

Více Zavřít

Název akce: Revitalizace uličního prostoru, ulice Sokolovská
Rok realizace: 2014
Lokalita: Veselí nad Moravou
Investiční náklady: 8,5 mil Kč bez DPH
Investor: Veselí nad Moravou
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, AD

Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD Olmouc

Olomouc

Více Zavřít

Název akce: Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD Olmouc
Rok realizace: 2014
Lokalita: Olomouc
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP, DPS, IČ, PDI, AD
Kompletní přestavba typového rodinného domu typu OKAL, včetně interiéru.

Rekonstrukce víkendového objektu

Bouzov

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce víkendového objektu
Rok realizace: 2014
Lokalita: Bouzov
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Rekonstrukce a přestavba stávajícího hospodářského stavení na víkendové bydlení.

Novostavba rodinné vily

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Novostavba rodinné vily
Rok realizace: 2014
Lokalita: Jeseník
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP, DPS, PDI

Novostavba atypického rodinného domu v silně svažitém terénu.

Rekonstrukce rodinného domu

Troubsko

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce rodinného domu
Rok realizace: 2014
Lokalita: Troubsko
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DUR, DSP, DPS, ATD, PDI
Návrh a projekt rekonstrukce vícegeneračního rodinného domu, včetně řešení interiéru.

Výstavba obchodní jednotky v OD Quadrio Praha

Praha

Více Zavřít

Název akce: Výstavba obchodní jednotky v OD Quadrio Praha
Rok realizace: 2014
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Domov pro seniory Litomyšl

Litomyšl

Více Zavřít

Název akce: Domov pro seniory Litomyšl
Rok realizace: 2014
Lokalita: Litomyšl
Investiční náklady: 130 mil. Kč bez DPH
Investor: Litomyšl
Rozsah plnění: Ideový návrh
Návrh do architektonické soutěže na novostavbu domova pro seniory v Litomyšli.

Přestavba obchodní jednotky

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2014
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování obchodní jednotky pro prodej kusového zboží. Kompletní projekční řešení technologií, stavební části a interiéru.

Přestavba obchodní jednotky

Praha

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2014
Lokalita: Praha
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Altán před obřadní síní ve Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Více Zavřít

Název akce: Altán před obřadní síní ve Veselí nad Moravou
Rok realizace: 2014
Lokalita: Veselí nad Moravou
Investiční náklady: 2 mil. Kč bez DPH
Investor: Veselí nad Moravou
Rozsah plnění: NS

Altán kryjící prostranství před obřadní síní. Vybavení městským mobiliářem, řešení vazeb na okolí. Pro konstrukci byly využity původní litinové sloupy z dříve demolované stavby.

Přestavba a modernizace poliklinického oddělení

Praha

Více Zavřít

Název akce: Přestavba a modernizace poliklinického oddělení
Rok realizace: 2014
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 15,8 mil Kč bez DPH
Investor: Fakultní nemocnice v Motole
Rozsah plnění: DPS
Kompletní přestavba části objektu na novou funkci a poskytování nového standardu péče.

Obnova rozsáhlých prosklených schodišťových stěn

Brno

Více Zavřít

Název akce: Obnova rozsáhlých prosklených schodišťových stěn
Rok realizace: 2014
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 4,0 mil Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DSP, DPS
Komplexní řešení výměny rozsáhlých prosklených stěn za plného provozu objektu.

Kosmetické studio

Brno

Více Zavřít

Název akce: Kosmetické studio
Rok realizace: 2014
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Vybudování provozovny kosmetického studia z části bytu.

Centrum pro seniory v Táboře

Tábor

Více Zavřít

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře
Rok realizace: 2014
Lokalita: Tábor
Investiční náklady: 147 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Tábor
Rozsah plnění: Ideový návrh
Soutěžní návrh v architektonické soutěži na novostavbu centra pro seniory.

Interiér koupelnového studia

Brno

Více Zavřít

Název akce: Interiér koupelnového studia
Rok realizace: 2014
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: Ideový návrh

Návrh komplexní obnovy interiéru stávajícího koupelnového studia.

Výstavba podkrovního bytu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Výstavba podkrovního bytu
Rok realizace: 2014
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Adaptace půdních prostor na byt pro mladou rodinu.

Přestavba obchodní jednotky

Bratislava

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2014
Lokalita: Bratislava
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Přestavba obchodní jednotky

Praha

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2014
Lokalita: Praha
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Interiér dětského pokoje

Praha

Více Zavřít

Název akce: Interiér dětského pokoje
Rok realizace: 2014
Lokalita: Praha
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI
Interiér pokoje pro dvě malé dívky. Kompletní návrh a projekt vybavení.

Interiér prostorného bytu

Olomouc

Více Zavřít

Název akce: Interiér prostorného bytu
Rok realizace: 2014
Lokalita: Olomouc
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI
Návrh interiéru prostorného bytu, vzniklého spojením dvou menších bytů. Nové řešení provozních vazeb, úprava dispozice bytu.

Interiérové vybavení domova seniorů

Uhlířské Janovice

Více Zavřít

Název akce: Interiérové vybavení domova seniorů
Rok realizace: 2014
Lokalita: Uhlířské Janovice
Investiční náklady: 60 mil Kč bez DPH
Investor: Domov Janovice
Rozsah plnění: PDI, AD
Kompletní vybavení interiéru rozsáhlého objektu domova seniorů.

Kompletní opatření pro úsporu energie na objektu PČR

Brno

Více Zavřít

Název akce: Kompletní opatření pro úsporu energie na objektu PČR
Rok realizace: 2014
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 16,21 mil Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DSP, DPS, ATD
Kompletní obnova plášťů objektu Městského ředitelství PČR Brno. Zateplení fasád, výměna atypických pásových okena střešní konstrukce na výrazné funkcionalistické stavbě.

Vestavba obchodní jednotky pro WS International a.s.

Ostrava

Více Zavřít

Název akce: Vestavba obchodní jednotky pro WS International a.s.
Rok realizace: 2014
Lokalita: Ostrava
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DSP, DPS, AD

Kompletní dokumentace vestavby prodejny včetně technologie a koncepce interiérového vybavení.

Transformace pobytového zařízení DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR

Lada, Jestřebí, Zahrádky

Více Zavřít

Název akce: Transformace pobytového zařízení DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR
Rok realizace: 2014
Lokalita: Lada, Jestřebí, Zahrádky
Investiční náklady: 45,6 mil Kč bez DPH
Investor: Krajský úřad Libereckého kraje
Rozsah plnění: DSP,DPS
Projekt pro tři novostavby objektů samostatného bydlení se sociální službou v okolí České Lípy.

2013

Interiérové vybavení výzkumného zázemí projektu SUSEN

Husinec, Řež

Více Zavřít

Název akce: Interiérové vybavení výzkumného zázemí projektu SUSEN
Rok realizace: 2013
Lokalita: Husinec, Řež
Investiční náklady: 34 mil Kč bez DPH
Investor: Centrum výzkumu Řež
Rozsah plnění: PDI, AD

Interiérové vybavení 7 budov s laboratořemi, kancelářemi a halovými prostory se zaměřením na jaderný výzkum.

Přestavba obchodní jednotky

Praha

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2013
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Pasportizace skutečného stavu objektů

Brno

Více Zavřít

Název akce: Pasportizace skutečného stavu objektů
Rok realizace: 2013
Lokalita: Brno
Investor: Krajské řediteklství PČR Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: Pasport
Pasportizace objektů a vynesení 3D modelů dle skutečného stavu.

Obnova historického objektu v centru města Boskovic

Boskovice

Více Zavřít

Název akce: Obnova historického objektu v centru města Boskovic
Rok realizace: 2013
Lokalita: Boskovice
Investiční náklady: 2,9 mil Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DSP, DPS, AD
Udržovací práce na objektu PČR v Boskovicích.

Interier Techmania Science Center

Plzeň

Více Zavřít

Název akce: Interier Techmania Science Center
Rok realizace: 2013
Lokalita: Plzeň
Investiční náklady: 18,6 mil Kč bez DPH
Investor: Techmania Science Center
Rozsah plnění: NS, PDI
Interirérové vybavení a související stavební prvky nově otevírané etapy Techmanie.

Pasportizace skutečného stavu objektů

Hodonín

Více Zavřít

Název akce: Pasportizace skutečného stavu objektů
Rok realizace: 2013
Lokalita: Hodonín
Investor: Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DSP
Pasportizace objektů garáží, vytvoření 3D modelu.

Návrh apartmánů v historické budově

Praha Hradčany

Více Zavřít

Název akce: Návrh apartmánů v historické budově
Rok realizace: 2013
Lokalita: Praha Hradčany
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Studie úpravy nebytových prostor na luxusní apartmány v památkově cenné budově v historickém centru Prahy.

Obnova pláště objektu

Rousínov

Více Zavřít

Název akce: Obnova pláště objektu
Rok realizace: 2013
Lokalita: Rousínov
Investiční náklady: 10,0 mil Kč bez DPH
Investor: Město Rousínov
Rozsah plnění: DPS, ATD
Opravy střešních konstrukcí, plášťů, výměna oken a sanace objektu kulturního zařízení města.

Přestavba obchodní jednotky

Olomouc

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2013
Lokalita: Olomouc
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Přístavba výrobny barev

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přístavba výrobny barev
Rok realizace: 2013
Lokalita: Brno
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: DUR, DSP, DPS
Přístavba výrobny speciálních nátěrových hmot včetně řešení technologie.

Podhled plaveckého bazénu

Olomouc

Více Zavřít

Název akce: Podhled plaveckého bazénu
Rok realizace: 2013
Lokalita: Olomouc
Investiční náklady: 14,9 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Olomouc
Rozsah plnění: DSP, DPS
Nové řešení rozsáhlé konstrukce podhledu a osvětlení plavecké haly.

Výměna oken na objektu PČR

Brno

Více Zavřít

Název akce: Výměna oken na objektu PČR
Rok realizace: 2013
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 18,316 mil Kč bez DPH
Investor: Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje
Rozsah plnění: DSP, DPS
Výměna oken na památkově chráněném objektu.

Interiér bytové jednotky

Brno

Více Zavřít

Název akce: Interiér bytové jednotky
Rok realizace: 2013
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: STS, DPS
Stavební úpravy a návrh interiéru.

Nové operační středisko Policejního prezidia

Praha

Více Zavřít

Název akce: Nové operační středisko Policejního prezidia
Rok realizace: 2013
Lokalita: Praha
Investor: Policejní prezidium
Rozsah plnění: NS
Návrh nového operačního střediska policejního prezidia v části stávajícího objektu.

Stavební úpravy RD

Kostelec u Zlína

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy RD
Rok realizace: 2013
Lokalita: Kostelec u Zlína
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Stavební úpravy RD spočívající v kompletní úpravě dispozice a snížení energetické náročnosti.

Výstavba vícegeneračního RD

Brno

Více Zavřít

Název akce: Výstavba vícegeneračního RD
Rok realizace: 2013
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP, DPS
Novostavba vícegeneračního rodinného domu v proluce ve staré zástavbě.

Kompletní přestavba přestupního terminálu v Hořovicích

Hořovice

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu v Hořovicích
Rok realizace: 2013
Lokalita: Hořovice
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Přestavba obchodní jednotky v obchodním centru ECE Bratislava

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky v obchodním centru ECE Bratislava
Rok realizace: 2013
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Přestavba obchodní jednotky

Bratislava

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky
Rok realizace: 2013
Lokalita: Bratislava
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

2012

Přestavba současného objektu HZS a PČR

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přestavba současného objektu HZS a PČR
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 173 mil Kč bez DPH
Investor: OSM SLZ PP PČR
Rozsah plnění: STS
Komplexní přestavba specializovaného pracoviště potápěčů PČR a HZS v objektu na Brněnské přehradě.

Vybudování integrovaného operačního střediska Policie České republiky

Praha

Více Zavřít

Název akce: Vybudování integrovaného operačního střediska Policie České republiky
Rok realizace: 2012
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 30 mil. Kč bez DPH
Investor: Ministarstvo vnitra
Rozsah plnění: NS, DSP, DPS
Přestavba stávajícího objektu a přestřešení átria. Vytvoření prostor pro nové operační středisko, technické a technologické zázemí.

Rekonstrukce hygienického zázemí

Brno

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce hygienického zázemí
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: Studie interiéru
Studie rekonstrukce hygienického zázemí multikina.

Sady Hřebíčkova - Ivanovice

Brno - Ivanovice

Více Zavřít

Název akce: Sady Hřebíčkova - Ivanovice
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno - Ivanovice
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP
Koncepce uspořádání území, projekt dopravní a technické infrastruktury pro zástavbu 8 rodinných domů.

Vybavení vzorkovny koupelnového studia a prodejny kotlů

Brno

Více Zavřít

Název akce: Vybavení vzorkovny koupelnového studia a prodejny kotlů
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, PDI
Kompletní interiérové vybavení a prezentační panely sdruženého studie koupelen a topné techniky.

Administrativně-technologická budova Viennapoint 5

Brno

Více Zavřít

Název akce: Administrativně-technologická budova Viennapoint 5
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 236 mil. Kč bez DPH
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, IČ

Novostavba administrativně-technologické budovy – kancelářské a vývojové prostory vědecko-technologického parku jako funkční součást průmyslového areálu.

Územní studie Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Více Zavřít

Název akce: Územní studie Veselí nad Moravou
Rok realizace: 2012
Lokalita: Veselí nad Moravou
Investor: Veselí nad Moravou
Rozsah plnění: US
Koncepce proměny centrální části města a vytvoření předpokladů pro vznik náměstí.

Návrh rekonstrukce bytové jednotky v RD

Brno

Více Zavřít

Název akce: Návrh rekonstrukce bytové jednotky v RD
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: NS, PDI
Studie rekonstrukce části rodinného domu, nové provozní a dispoziční řešení, včetně interiéru.

Studie dvojdomu

Moravany

Více Zavřít

Název akce: Studie dvojdomu
Rok realizace: 2012
Lokalita: Moravany
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Návrh novostavby dvojdomku ve svahu. Stavba úsporná jak investičně, tak provozně.

Přestavba obchodní jednotky v obchodním centru Ikea Bratislava

Bratislava

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky v obchodním centru Ikea Bratislava
Rok realizace: 2012
Lokalita: Bratislava
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Přestavba obchodní jednotky v AVION Shopping Parku Brno na čistírnu oděvů

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotky v AVION Shopping Parku Brno na čistírnu oděvů
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS
Vybudování čistírny oděvů - stavební, technická i technologická zařízení.

Novostavba ŽST Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Více Zavřít

Název akce: Novostavba ŽST Mladá Boleslav
Rok realizace: 2012
Lokalita: Mladá Boleslav
Investiční náklady: 135 mil Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba přestupního terminálu spočívající v demolici stávající a stavbě nové výpravní budovy včetně nového řešení přednádraží.

Studie rekonstrukce minibytu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Studie rekonstrukce minibytu
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Návrh dispozičních úprav malometrážního staršího bytu.

Zastřešení autobusového nádraží

Tišnov

Více Zavřít

Název akce: Zastřešení autobusového nádraží
Rok realizace: 2012
Lokalita: Tišnov
Investor: Město Tišnov
Rozsah plnění: NS
Koncepce zastřešení autobusového nádraží.

Interiér rodinného domu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Interiér rodinného domu
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI
Návrh a projekt interiéru novostavby rodinného domu.

Studie rodinného domu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Studie rodinného domu
Rok realizace: 2012
Lokalita: Brno
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Návrh átriového rodinného domu ve svahu.

Altán Frýdek Místek

Frýdek Místek

Více Zavřít

Název akce: Altán Frýdek Místek
Rok realizace: 2012
Lokalita: Frýdek Místek
Investor: Město Frýdek Místek
Rozsah plnění:

2011

Domov pro matky Třebíč a Středisko rané péče Třebíč

Třebíč

Více Zavřít

Název akce: Domov pro matky Třebíč a Středisko rané péče Třebíč
Rok realizace: 2011
Lokalita: Třebíč
Investiční náklady: 38 mil. Kč bez DPH
Investor: Diecézní charita Brno oblastní charita Třebíč
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP
Projekt novostavby objektu sociálních služeb.

Kompletní přestavba přestupního terminálu v Nymburku

Nymburk

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu v Nymburku
Rok realizace: 2011
Lokalita: Nymburk
Investiční náklady: 113,5 mil. Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Kompletní přestavba přestupního terminálu ve Velkém Oseku

Velký Osek

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu ve Velkém Oseku
Rok realizace: 2011
Lokalita: Velký Osek
Investiční náklady: 44,0 mil Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Kompletní přestavba přestupního terminálu v Kutné Hoře

Kutná Hora

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu v Kutné Hoře
Rok realizace: 2011
Lokalita: Kutná Hora
Investiční náklady: 15,6 il Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Kompletní přestavba přestupního terminálu v Kolíně

Kolín

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu v Kolíně
Rok realizace: 2011
Lokalita: Kolín
Investiční náklady: 70,7 mil Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Kompletní přestavba přestupního terminálu ve Zdicích

Zdice

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu ve Zdicích
Rok realizace: 2011
Lokalita: Zdice
Investiční náklady: 22,1 mil Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Kompletní přestavba přestupního terminálu v Rakovníku

Rakovník

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu v Rakovníku
Rok realizace: 2011
Lokalita: Rakovník
Investiční náklady: 60,1 mil Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Kompletní přestavba přestupního terminálu v Příbrami

Příbram

Více Zavřít

Název akce: Kompletní přestavba přestupního terminálu v Příbrami
Rok realizace: 2011
Lokalita: Příbram
Investiční náklady: 57,8 mil Kč bez DPH
Investor: ČD, a.s.
Rozsah plnění: Ideový návrh
Kompletní přestavba výpravní budovy spočívající ve značné redukci a výstavbě nové vstupní části, společně s přestavbou přednádražního prostoru.

Přestavba rodinného domu

Ivančice

Více Zavřít

Název akce: Přestavba rodinného domu
Rok realizace: 2011
Lokalita: Ivančice
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu v Ivančicích.

 

 

Pizzerie Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí

Více Zavřít

Název akce: Pizzerie Frýdlant nad Ostravicí
Rok realizace: 2011
Lokalita: Frýdlant nad Ostravicí
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Stavební úpravy prodejny domácích potřeb za účelem změny užívání na pizzerii a restauraci.

Projekt interiéru koupelny

Praha

Více Zavřít

Název akce: Projekt interiéru koupelny
Rok realizace: 2011
Lokalita: Praha
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI
Projekt interiéru koupelny v rodinném domě.

Novostavba radnice v obci Rapotín

Rapotín

Více Zavřít

Název akce: Novostavba radnice v obci Rapotín
Rok realizace: 2011
Lokalita: Rapotín
Investiční náklady: 39,4 mil. Kč bez DPH
Investor: Obec Rapotín
Rozsah plnění: NS
Koncepce novostavby administrativní budovy.

Nový pavilon ZŠ Rousínov

Rousínov

Více Zavřít

Název akce: Nový pavilon ZŠ Rousínov
Rok realizace: 2011
Lokalita: Rousínov
Investiční náklady: 37 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Rousínov
Rozsah plnění: DVZ
Novostavba pavilonu základní školy.

Čistírna oděvů v obchodním centru Černý most

Praha

Více Zavřít

Název akce: Čistírna oděvů v obchodním centru Černý most
Rok realizace: 2011
Lokalita: Praha
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Vestavba pro provozovnu – čistírna oděvů do vyčleněných prostor obchodního centra, chemické čištění oděvů a oděvních doplňků.

Prodejna obuvi

Brno

Více Zavřít

Název akce: Prodejna obuvi
Rok realizace: 2011
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Změna užívání prodejny čokoládových výrobků na prodejnu obuvi.

Stavební úpravy a nástavba rodinného domu

Vlkov

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy a nástavba rodinného domu
Rok realizace: 2011
Lokalita: Vlkov
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DUR, DSP
Stavební úpravy a nástavba stávajícího samostatně stojícího rodinného domu, který je součástí hospodářství.

Čistírna oděvů 5àSec v hypermarketu Globus Čakovice

Praha - Čakovice

Více Zavřít

Název akce: Čistírna oděvů 5àSec v hypermarketu Globus Čakovice
Rok realizace: 2011
Lokalita: Praha - Čakovice
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: DSP
Projekt čistírny oděvů v obchodní jednotce nákupního centra.

Přestavba obchodní jednotek v OC Olympia Brno

Brno

Více Zavřít

Název akce: Přestavba obchodní jednotek v OC Olympia Brno
Rok realizace: 2011
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH
Investor: soukromý investor
Rozsah plnění: DSP, DPS

Prověřovací studie přestavby dopravního terminálu Havířov

Havířov

Více Zavřít

Název akce: Prověřovací studie přestavby dopravního terminálu Havířov
Rok realizace: 2011
Lokalita: Havířov
Investiční náklady: 126-154 mil. Kč bez DPH
Investor: České dráhy a.s.
Rozsah plnění: NS
Studie prověřující tři alternativy přestavby dopravního terminálu.

Stavební úpravy a přístavba fary Emauzy – místo pro setkávání v Rozhraní

Rozhraní

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy a přístavba fary Emauzy – místo pro setkávání v Rozhraní
Rok realizace: 2011
Lokalita: Rozhraní
Investiční náklady: 2 mil. Kč bez DPH
Investor: Římskokatolická farnost Rozhraní
Rozsah plnění: NS, DSP
Projekt drobných stavebních úprav stávajícího objektu fary spolu s návrhem dvorní přístavby a úpravy dvorní části.

Stavební úpravy rodinného domu

Želechovice nad Dřevnicí

Více Zavřít

Název akce: Stavební úpravy rodinného domu
Rok realizace: 2011
Lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS
Studie prověření úprav rodinného domu.

Zastávka Bedřichov

Bedřichov

Více Zavřít

Název akce: Zastávka Bedřichov
Rok realizace: 2011
Lokalita: Bedřichov
Investor: Obec Bedřichov
Rozsah plnění: NS

Kaple pro pietní území Ležáky

Ležáky

Více Zavřít

Název akce: Kaple pro pietní území Ležáky
Rok realizace: 2011
Lokalita: Ležáky
Investiční náklady: 6 mil. Kč bez DPH
Investor: Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR
Rozsah plnění: Ideový návrh / architektonická soutěž

Navrhli jsme kapli integrovanou do krajiny, kapli nerušící pietní území. Stavba je protáhlého tvaru se srdcovitým zakončením z větší části pod úrovní terénu. Po celé délce stavby se táhne podélná štěrbina ve stropní konstrukci, v závěru se rozšiřující v okulus nad křížem. Do návrhu jsme vložili několik symbolických prvků, které se pojí jak s rovinou náboženskou, tak s odkazem historických událostí místa. Kaple je ekumenická.

Rekonstrukce bytu v Brně

Brno - Bystrc

Více Zavřít

Název akce: Rekonstrukce bytu v Brně
Rok realizace: 2011
Lokalita: Brno - Bystrc
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: NS, DSP
Stavební úpravy panelového bytu. Nové dispoziční a provozní řešení.

Projekt interiéru bytu

Brno

Více Zavřít

Název akce: Projekt interiéru bytu
Rok realizace: 2011
Lokalita: Brno
Investor: Soukromý investor
Rozsah plnění: PDI
Projekt dispozičních úprav a vybavení bytu v bytovém domě.

2010

Památník Staré vinohrady

Staré vinohrady

Více Zavřít

Název akce: Památník Staré vinohrady
Rok realizace: 2010
Lokalita: Staré vinohrady
Investiční náklady: 5 mil. Kč bez DPH
Investor: Mohyla míru – Austerlitz, o. P. s.
Rozsah plnění: Návrh stavby

Návrh památníku věnovaného událostem roku 1805 na Starých vinohradech, tedy k uctění památky desetitisíců padlých v nejtužším střetnutí bitvy tří císařů, které se odehrálo na tomto místě.